1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

Öğretim Dili ve Süresi

Öğretim dili Türkçe’dir. Süresi 8 yarıyıldır. Bu süreyi başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Akademik Personel

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde 3 Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 3 Okutman, 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 10 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

 * 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Çift Anadal ve Yatay Geçiş kontenjanları için tıklayınız.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği