Amacı: Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde; Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini artırmak; spor bilimlerine yönelik eğitim, araştırma ve projeler aracılığıyla evrensel bilgi sağlamak ve yaymak; sportif ve sosyal amaçlı uygulamalar ile sağlıklı insanların yetişmesine katkıda bulunmak; toplumun, sporu bir yaşam biçimi haline getirmesine destek sağlamak; sportif yeteneklerin geliştirilmesine aracılık etmek fakültenin temel amaçları arasında yer almaktadır.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde ülke genelinde sporun gelişmesine katkı sağlayacak spor biliminin interdisipliner ve multidisipliner yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bu gelişmeleri alanında uygulayabilen beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirilmektedir. Genel kültür, öğretmenlik meslek bilgisi ve alan bilgisi üzerine yoğunlaşan müfredatı ile öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine hazırlanması için yenilikçi yaklaşım ve uygulamaları deneyimlemeleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Pedagoji laboratuvarı ile öğretmen adayları öğrendikleri bilimsel temellere dayanan teorik bilgileri pratik ile birleştirebilme imkanı bulmaktadırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Her yıl bölümümüze yerleştirilmek üzere özel yetenek sınavı için  80 öğrenci kontenjanı açılmaktadır.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Akademik Kadro:Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde 3 Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 8 öğretim elemanı görev yapmaktadır.


İstihdam Olanakları: Programdan mezun olan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim derecelerinde beden eğitimi öğretmeni olarak, Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, engeli olan bireylere yönelik sportif etkinliklerin eğitimi ve uygulamalarında, sağlıklı ve aktif yaşam hedefiyle düzenlenen faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında görev alabileceklerdir. 


Lisansüstü Eğitim: Beden eğitimi ve spor öğretimi anabilim dalında lisansüstü program açılması için başvuru gerçekleşmiştir.


Misyon: Evrensel değerler ışığında Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan haklarına saygılı, bilim ve teknolojiden yararlanarak özgün ve estetik değerlere sahip çağdaş bir beden eğitimi ve spor eğitimi vermek, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bir toplum yetiştirilmesi amacıyla spor ve spor kültürünü yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedeflemiş bireyler yetiştirmek ve insan hareketini farklı boyutlarla inceleyerek elde ettiği bilgiyi araştırma ve hizmet amacıyla kullanmak ve topluma yaymaktır.


Vizyon:  Aktif ve sağlıklı bireylerin toplumda yetişmesi ve yaygınlaşması için paydaşlarıyla koordinasyon içinde çalışan, bilimsel saygınlığı olan ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma kalitesini yükselten, alanında ve toplumda önder ve girişimci bireyler yetiştirmektir.