Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf öğrencileri tarafından, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, Kastamonu Orhan Şaik

Gökyay İlkokulu ile Kastamonu Vali Aydın Arslan Ortaokulu Bahçe ve Futbol Sahası çizgilerinin yeniden düzenlenerek boyanması ve Kastamonu Yaşlı

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile hayvan barınakları ziyaretleri yapılmıştır.

Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

 

hizmet 9  hizmet 12 
 hizmet 13  hizmet 14
 hizmet 17  hizmet 4