2021 Mayıs ayında yapılması planlanan 13. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Spor Bilimleri Derneğinin almış olduğu karar ile

Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda yapılacaktır.

 

Kongre 2021