Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen

“2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2020/2 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.

                                                                                                             
Fakültemizin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü 3. Sınıf öğrencisi Hasan Basri Taşkın’ın, Arş. Gör. Dr. Bayram Ceylan danışmanlığında

hazırladığı "İskemik Önkoşullanmanın Judocularda Akut Toparlanmaya Etkisi" isimli projesi Tubitak 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje desteği

almaya hak kazanmıştır. 

Tübitak