Kurumlararası yatay geçiş başvurularınızı için aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde ilgili evraklar ile Yüksekokulumuz Müdürlüğüne yapmanız

gerekmektedir. 

 

 

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ

 

MÜRACAAAT TARİHLERİ 29 Temmuz 2019 16 Ağustos 2019 
SONUÇLARIN İLANI  23 Ağustos 2019​
ASİL KAYITLARI 26 Ağustos 2019​ 28 Ağustos 2019​
YEDEK KAYITLARI 29 Ağustos 2019​
       

Başvuru Şartları:

1- AGNO'nın 100 üzerinden 60 ve üzeri olması

2- Başarısız dersi bulunmaması

3- Disiplin cezası almamış olması

Başvuru Evrakları:

1- Öğrenci belgesi

2- Transkript

3- Disiplin cezası olmadığını gösterir belge

4- Ders içerikleri

5- Özel yetenek sınavına girdiğine dair belge

6- İkinci öğretimden birinci öğretime başvuranlar için %10'luk dilime girdiğine dair belge

7- Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge

Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları:

Bölüm

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği (İ.Ö.)

2. sınıf (yurt içi-yurt dışı)

5-3

5-3

6-3

5-3

5-3

3.sınıf (yurt içi-yurt dışı)

5-3

5-3

6-3

5-3

5-3