Başkanlığımız bünyesinde bulunan; "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ile Revir Birimi" Üniversitemiz Merkezi Yemekhane binasının

 alt katında hizmet vermektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

besyo2019 2