Üniversitemizdeki mezun durumunda olan (lisans 4. sınıf ve ön lisans 2. sınıf)  yabancı uyruklu

öğrenciler için  09.06.2020 tarihinde saat 14:00'da  üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezinin altyapısı kullanılarak online  C1 seviyesinde Türkçe Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

 

Sınava katılmak isteyen öğrencilerin 05.06.2020 saat 17:00'a kadar, zaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfasında

(tomer.kastamonu.edu.tr) yer alan ön kayıt başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Başvuru işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler sınava katılamayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

besyo2019 2