Misyonumuz

Fakültemizin kuruluş amacı spor alanında yetişmiş nitelikli “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri”, “Antrenörler” ve "Spor Yöneticileri" yetiştirmektir.

Mezun olan öğrencilerimiz kamu ve özel okullarda beden eğitimi öğretmenliği, eğitimini aldıkları bir spor branşında antrenörlük, sportif alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda spor yöneticisi ve üniversitelerde akademik personel olarak görev yapabilmektedir.

Fakültemiz öğrencileri eğitimleri süresince kendi branşlarında ulusal ve uluslararası takımlarda aktif spor yaşantılarını sürdürürken; Kastamonu ilinde hakemlik ve çeşitli klüp ve okullarda antrenörlük yaparak beden eğitimi ve spor eğitimciliğine uygulamalı olarak katılmaktadırlar.

Kuruluşumuzdan bu yana mezun olan öğrencilerimizin bir çoğu çeşitli illerde başarılı bir şekilde beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük ve akademik personel olarak görev yapmaktadır.

Vizyonumuz

Fakültemiz; Atatürk devrim ve ilkeleri doğrultusunda, aklın ve bilimin rehberliğine dayanarak, yenilikçi, gelişmelere açık olarak teknolojik atılımları yakından takip eden bir vizyonu benimsemektedir.  Spor bilimleri ve teknolojileri alanında dünya üniversiteleri ile rekabet eden öncü ve lider bir kurum olmayı hedefleyerek çağdaş spor eğitimi ve öğretimi programlarını yürütmektedir.

Fakültemiz; sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bireylerden oluşturulmuş bir ülke vizyonunu temel alarak çağdaş, evrensel değerlere sahip, kazandığı bilgi ve becerileri uygulamaya yansıtabilen üstün nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmeni, antrenör ve spor yöneticisi yetiştirmeyi amaç edinmiştir.