Kurumsal faaliyetlerinin kurum politikaları ile uyum içinde düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlıkların korunması, hata ve hilelerin tespit edilip engellenmesi, tüm kayıtlarının tam ve doğru olması, güvenilir istatistiki bilgilerin zamanında hazırlanması ve hedeflerine mümkün olduğunca ulaşmak amacıyla yönetimin kullandığı tüm yöntem ve usullere iç kontrol sistemi denir.