Amacı: Kastamonu Üniversitesi Spor Yöneticiliği Lisans Programının temel amacı, spor yönetimi ve organizasyon felsefesinin temellerini inceleyen özenle tasarlanmış bir spor yönetimi müfredatı yoluyla eğitim sağlamaktır. Program, öğrencileri iş dünyasının ve küresel spor endüstrisinin taleplerine hazırlamak için güçlü bir temel yönetim bilgisi ve profesyonel beceriler sağlamayı hedeflemektedir.

Spor yönetimi programı, güçlü analitik yeteneklere, eleştirel düşünceye, iletişim becerilerine sahip öğrencileri geliştirmek temelli bir bakış açısına sahiptir. Program, öğrenciyi öğrenme sürecine işbirlikçi ve pratik gerçek dünya deneyimleriyle dâhil ederek spor yönetimi felsefesinin temellerini inceler. Ayrıca spor yönetimi programı, liderlik, takım çalışması, profesyonel yazılı ve sözlü iletişim becerilerine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Programdan mezun olanlar iş yönetimi bilgisine ve aktarılabilir becerilere sahip olacak, iş ve spor endüstrilerinde kariyer için hazırlanacaktır.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Spor yönetimi programı, birincil ürün veya hizmeti spor veya fiziksel aktivite ile ilgili olan bir organizasyon veya bölüm bağlamında, planlama, düzenleme, yönlendirme, kontrol etme, bütçeleme, liderlik etme ve değerlendirme ile ilgili becerilerin herhangi bir kombinasyonunu içermektedir.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Her yıl bölümümüze yerleştirilmek üzere özel yetenek sınavı için 1. Öğretim Bölümüne 50, 2. Öğretim Bölümüne 50 öğrenci kontenjanı açılmaktadır.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Akademik Kadro: Spor Yöneticiliği Bölümünde 4 Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 6 öğretim elemanı görev yapmaktadır.


İstihdam Olanakları:

* Devlet kurumları içerisinde spor yönetici olmak.

* Kulüplerin spor yöneticiliğini yapmak.

* Organizasyon ve etkinlik yöneticisi olmak.

* Spor işletmelerinde yönetici olmak.

* Spor işletmeleri kapsamında yatırımcı olmak.

* Spor pazarlaması alanında çalışmak.


Misyon: Spor Yöneticiliği Bölümü,  yeniliğe açık, organizasyon ve yönetim becerisi olan, yaşadığı dönemdeki ulusal ve uluslararası bilimsel alanlardaki literatürü takip edebilen, teknolojik bakımdan yetkin, çağın değişimlerine ve gelişimine uygun, nitelikli, spor yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Vizyon: 

Ülkemizdeki spor felsefesini geliştirmek ve herkes için spor anlayışı topluma kazandırmak.

Ulusal ve Uluslararası organizasyonlar düzenlemek, bu tür organizasyonlara dâhil olmak veya katkı sağlamak.

Sürekli değişen spor endüstrisinde işverenler tarafından tercih edilen başarılı mezunlar yetiştirmek.

Spor yönetimi endüstrisine özgü araştırma becerisi ve pratik deneyimleri olan mezunlar yetiştirmek